Stírací systémy Martin Engineering

Široké spektrum systémů stírání pásů pásových dopravníků, stěrače dopravních pásů

Komplexní nabídka stěračů pásu pro problémy s nálepy materiálu

Neexistuje žádný stěrač pásu, který by se dal univerzálně použít pro každou potřebu. Společnost Martin Engineering je si vědoma mnohočetných faktorů pro jejich správnou volbu.

Proto nabízí široké spektrum systémů stírání pásu od kompaktního systému PIGLET,  který  je určen pro potravinářský průmysl až po masivní a bohatě dimenzované stěrače SUPER HEAVY DUTY pro ty nejtěžší provozní podmínky.  Martin Engineering disponuje širokým spektrem materiálů pro stírací listy vyvinutých pro různé druhy dopravovaných materiálů a pro jejich vlastnosti – teplota, chemické účinky, abraze apod.  V nabídce stěračů jsou i provedení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.

Stírací systémy Martin Engineering

Vaše problémy spojené s dopravou sypkých materiálů

Nálepy na dopravních pásech ztěžují provoz a zvyšují provozní náklady

Naše řešení

Stírání dopravních pásů několikanásobným stíracím systémem adresně řešeným pro danou situaci, který neklade zvláštní nároky na údržbu, je však účinný a velmi šetrný k dopravnímu pásmu. Technologická řešení firmy Martin Engineering nabízí systémy pro všechny možné aplikace. Systémy sestávají z předstěrače a jednoho nebo více hlavních stěračů pro účinné odstranění nálepů bez rizika poškození pásu nebo jeho mechanických spojů.

Předstěrač je uložen na čelní straně poháněcího bubnu, přímo pod shazovací parabolickou dráhou dopravovaného materiálu a odstraňuje cca 80-90% nálepů.  Zbývající materiál se odstraňuje pomocí hlavního stěrače nebo stěračů, které jsou uloženy většinou v místě, kde pás opouští poháněcí buben. Konstrukce stíracích listů zajišťuje maximální čisticí výkon během celé jeho životnosti. Stírací hrana uretanového listu předstěrače se díky patentované konstrukci automaticky obnovuje.  Předstěrače i hlavní stěrače mohou pracovat samostatně podle nároků provozovatele na stupeň čištění dopravního pásma.

Přehled stíracích systémů Martin Engineering

Primární stěrače (předstěrač)

Sekundární stěrače (hlavní stěrač)

Speciální stěrače

Stírací listy a příslušenství stěračů

Bezpečnostní příslušenství

Doporučujeme

Najdete nás i jinde

facebook youtube

ME Systems s. r. o.

ME Systems

ME Systems je výhradní zástupce Martin Engineering pro Českou a Slovenskou republiku. Poskytujeme technická řešení spojená s odstraňováním problémů při manipulaci a skladování sypkých hmot - nálepy materiálů na dopravní pásy, tlumení materiálu na přesypech, jejich utěsnění, mechanické potlačení prašnosti, nebo ...Více »