MARTIN CATEGORY 5 girlandová stabilizační stolice

Spojení výhody girlandových stolic s výhodami zlepšené stability, možnostmi utěsnění a lepšího vystředění pásu

Adresní úprava dopravního zařízení pro těžké provozní podmínky

Běžné girlandové stolice pro nakládací zónu pasového dopravníku slouží pro zachycování nárazů a ukládání dopravovaného materiálu na střed pásu. Vzhledem k možnostem jejich výkyvu však tyto zavěšené nosné válečky znemožňují utěsnění okrajů pásu a zamezit tak rozsypu materiálu. Jejich pohyblivost může tedy vést k vyosení a tím k riziku poškození pásu a nosné konstrukce.

MARTIN CATEGORY 5 - girlandová stabilizační stolice

Stabilizační systém stolice MARTIN CATEGORY 5 využívá ke stabilizaci chodu pásu a možnosti jeho utěsnění bloky s nízkým třením. Girlanda se třemi středovými válečky je schopná absorbovat nárazy v oblasti nakládání pásu. Vysoce nárazu odolné úvazky omezují pohyb bloků s nízkým třením tak, aby se zachovala těsnost mezi bloky a okrajem pásu a znemožňovaly jeho vybočení.

Systém CATEGORY 5 spojuje výhody girlandových stolic s výhodami zlepšené stability, možnosti jeho utěsnění a lepšího vystředění pásu.

Stabilizační systém CATEGORY 5 nahrazuje vnější válečky girlandových nosných stolic s pěti válečky robustními bloky vyrobenými z UHMW. Nárazu odolné úvazky omezují pohyb stabilizačních bloků tak, aby se pohybovaly jenom ve směru pohybu s pásu a přitom aby umožňovaly účinné utěsnění.

Zlepšené utěsnění omezuje prašnost a únik materiálu z pasu

Stabilizovaný chod pásu umožňuje účinnější utěsnění na okrajích pásu a tak minimalizovat ztráty sypkých materiálů i náklady na údržbu.

Zlepšená stabilita zabraňuje poškození pásu

Systém minimalizuje nárazy a výkyv válečků, takže chod pásu je stabilizován. Regulovaný chod pásu snižuje nebezpečí poškozování jeho okrajů a prodlužuje jeho životnost.

Snadná montáž

Na stávajícím girlandovém systému válečků není zapotřebí žádných změn. Pouze se vymění vnější válečky za stabilizační bloky.

Stabilizační stolice MARTIN CATEGORY 5 se dodávají jako doplňková zařízení ke stávajícím systémům nebo jako vybavení nových konstrukcí. Tento systém se dodává k přemostění dvou nebo tří stolic.

Standardní systémy CATEGORY 3 se dodávají také pro girlandové válečkové systémy se 3 válečky.

Další informace

Technická data (.pdf) | Dotaz na prodejce

Pozn.: Data jsou zaheslovaná. Heslo vám rádi zašleme na vyžádání.

Doporučujeme

Najdete nás i jinde

facebook youtube

ME Systems s. r. o.

ME Systems

ME Systems je výhradní zástupce Martin Engineering pro Českou a Slovenskou republiku. Poskytujeme technická řešení spojená s odstraňováním problémů při manipulaci a skladování sypkých hmot - nálepy materiálů na dopravní pásy, tlumení materiálu na přesypech, jejich utěsnění, mechanické potlačení prašnosti, nebo ...Více »