Martin Silo Solutions

Servis pro obnovení průchodnosti sil

Řešení průchodnosti sil

Servisními službami společnosti Martin Engineering nejenže obnovíte volný průchod silem, ale získáte zpět usazený materiál a dimenzovanou kapacitu vašeho zařízení. Pomocí našeho efektivního technického vybavení zlepšíte funkci vašeho skladovacího systému.

Servis pro obnovení průchodnosti sil

  • Odstraňuje nebezpečí prací v uzavřených prostorách. Servisní personál zůstává vždy mimo silo.
  • Žádné poškození sila. Zkušení specialisté a efektivní systém nepoškodí během čištění stěny, dno, případně vnitřní vyložení sila
  • Efektivní technologie čištění. Našim vysoce výkonným čistícím systémem odstraníte víc materiálu za hodinu, než obvykle používanými metodami značně zkrátíte potřebný čas na čištění sila.
  • Není nutné přerušení provozu. Většinu zařízení není třeba během servisu odstavovat z provozu. Servis je možný sjednat i pro období výluk nebo pro dny pracovního klidu.
  • Servis na klíč. Váš personál se může věnovat jiným úkolům; naše kompletně vybavené týmy disponují všemi potřebnými pracovními silami a prostředky.
  • Hospodárnost procesu. Běžná zařízení efektivně zprůchodníme bez nároku na vaše pracovní síly – náš systém je ovládán jednou osobou. Systém nevyžaduje žádné náklady na pohonné hmoty nebo tlakový vzduch.
  • Minimalizace nákladů. Další možnosti úspor čištěním více sil, popř. více zařízení nebo servisními smlouvami s flexibilním časovým plánováním.
  • Garantovaná spokojenost. Když po jedné ukončené pracovní směně nebudete přesvědčeni o tom, že servis čištění sil Martin Engineering není nejhospodárnější metodou k odstranění materiálu bránícímu plynulého toku, můžete naši činnost přerušit a vaše náklady se omezí jen na úhradu našich skutečně provedených prací.
  • Silný partner. Martin Engineering prostředí disponuje dlouholetými zkušenostmi s čištěním průmyslových zařízení a provozu

MARTIN SILO SOLUTIONS

Náklady na zprůchodnění sil  Náklady jsou závislé na adresních podmínkách – stupeň neprůchodnosti, typ materiálu, velikost sila a jejich počet, přístup k silu apod. a předem je nelze seriozně odhadnout. Vyčíslení nákladů je prováděno na základě skutečnosti v daném případě.

List technických údajů aplikací  K podrobnému projednání vašeho projektu vyplňte list technických údajů sila, který můžete obdržet u našeho zákaznického servisu.

Hydraulické řízení  Pro precizní umístění čistící hlavy k efektivnímu odstranění materiálu ze zásobníku bez jeho poškození.

Vrátek  Pro lehčí transport a instalaci v obtížně přístupných místech je odnímatelný od výložníku.

Modulový výložník  s radiusem 6,5 m umožní čištění zásobníků až do průměru 13 m.

Pevná hadice hydrauliky  Nabízí pevnost a bezpečnost. Hydraulický motor zajišťuje vysoký výkon pro odstranění usazenin ze stěn.

MARTIN SILO SOLUTIONS

Čistící prvky  Podle materiálu jsou k dispozici na výběr různé druhy prvků – např. lanové potažené uretanem s plastovými kotouči nebo mosaznými popř. ocelovými články.

Ostatní požadavky  Martin Engineering může podle druhu vašeho provozu a materiálu požadovat pro instalaci čisticích systémů odstávku. Pro přesun agregátu na horní stranu zásobníku může být podle okolností požadována výpomoc zvedacími prostředky ze strany zákazníka.

Nízké náklady, méně času, bez bezpečnostních rizik

Další informace

Technická data (.pdf) | Dotaz na prodejce

Pozn.: Data jsou zaheslovaná. Heslo vám rádi zašleme na vyžádání.

Doporučujeme

Najdete nás i jinde

facebook youtube

ME Systems s. r. o.

ME Systems

ME Systems je výhradní zástupce Martin Engineering pro Českou a Slovenskou republiku. Poskytujeme technická řešení spojená s odstraňováním problémů při manipulaci a skladování sypkých hmot - nálepy materiálů na dopravní pásy, tlumení materiálu na přesypech, jejich utěsnění, mechanické potlačení prašnosti, nebo ...Více »